Adaptacja projektu. Ile kosztuje, kiedy ją zrobić i jak ją wykonać?

adaptacja projektu domu

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, projekt domu staje się projektem budowlanym, a więc takim, który można złożyć w urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę, dopiero gdy zostanie wykonana tzw. adaptacja projektu. Na czym ona polega? Kto i w jaki sposób wykonuje adaptację projektu? Jaki jest jej koszt? O tym w artykule!

Co to jest adaptacja projektu?

Adaptacja projektu budowlanego to nic innego jak jego dopasowanie do warunków gruntowych oraz parametrów działki, na której ma on być zrealizowany. Oprócz formalnego dostosowania projektu do lokalnych warunków zabudowy, adaptacja uwzględnia tez indywidualne potrzeby i oczekiwania danego inwestora.

Dostosowanie projektu obejmuje dwa obszary – obowiązkowy i dobrowolny.

Adaptacja obowiązkowa wynika z konieczności dostosowania projektu do wspomnianych wcześniej warunków konkretnej działki, w tym ukształtowania terenu, właściwości gruntu oraz warunków zabudowy wynikających z planu miejscowego. Adaptacja w tym zakresie sprawdza się do sporządzenia planu zagospodarowania działki oraz sprawdzenia obliczeń i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacyjnych w danym zakupionym projekcie.

Adaptacja dobrowolna to wszelkie modyfikacje, które wynikają z indywidualnych życzeń inwestora względem przyszłego domu. Dotyczą one zwykle układu funkcjonalnego wnętrz, kąta nachylenia dachu czy materiałów budowlanych.

Kiedy adaptacja jest niezbędna?

Rośnie liczba inwestorów, którzy decydują się na zakup gotowego projektu wymarzonego domu. Muszą oni pamiętać, że nawet taki projekt wymaga adaptacji i dostosowania do konkretnych warunków i parametrów danej działki.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa budowlanego, za projekt budowlany uznaje się projekt domu, poddany adaptacji do lokalnych warunków. Skompletowanie dokumentacji i jej złożenie w urzędzie jest niezbędne, by zgłosić zamiast budowy lub uzyskać pozwolenie na budowę.

Nie ma zatem możliwości zakupu gotowego projektu i rozpoczęcia budowy bez wcześniejszej adaptacji projektu.

Ile kosztuje adaptacja projektu?

Koszty zaadaptowania projektu budowlanego ustalane są indywidualnie z architektem adaptującym. Zależą one zarówno od rodzaju i wielkości projektu, jak i od zakresu, skomplikowania i czasu potrzebnego na wprowadzenie modyfikacji.

Proste modyfikacje, takie jak zmiana układu funkcjonalnego czy kolorystyki dachu, są najtańsze. Nieco więcej przyjdzie zapłacić inwestorowi, który planuje ingerencję w konstrukcję budynku.

Dodatkowym kosztem będzie dla niego choćby przeniesienie ścian nośnych czy zamiana poddasza z nieużytkowego na mieszkalne. Nie bez znaczenia jest też region kraju – usługa realizowana w lokalnych biurach będzie tańsza od tej w dużym mieście, wykonywanej przez dużą pracownię.

Średnie ceny adaptacji projektu wahają się od 1 500 do 2 500 zł netto.

Przeczytaj również: Ile kosztuje projekt domu na indywidualne zamówienie?

Kto może wykonać adaptację projektu domu?

Zgodnie z przepisami, osoba przeprowadzająca adaptację musi mieć odpowiednie uprawnienia do projektowania oraz przynależeć do Izby Architektów. Potwierdzenie przynależności należy przedłożyć w urzędzie podczas składania dokumentów do pozwolenia na budowę.

Wygodnym dla inwestora rozwiązaniem jest powierzenie adaptacji architektowi świadczącemu usługi w regionie danej działki. Będzie on doskonale zorientowany w lokalnych uwarunkowaniach, co znacznie ułatwi mu wykonanie usługi. Zminimalizuje to też koszty adaptacji generowane przez konieczność częstych dojazdów w celu konsultacji projektu.

Adaptację projektu budowlanego należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Zlecając usługę adaptacji projektu należy pamiętać, że odpowiedzialność za projekt spoczywać będzie od tej pory na architekcie. Dopiero z chwilą adaptacji cała dokumentacja staje się pełnoprawnym projektem budowlanym.

Sprawdź również: Kalkulator budowlany

Jak obowiązki stoją przed architektem?

Do obowiązków architekta adaptującego, który podejmuje się adaptacji projektu do działki, należy przede wszystkim sprawdzenie zgodności projektu z planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, powinien on dostosować projekt do zapisów zawartych w tych dokumentach.

Na architekcie adaptującym spoczywa też zadanie wykonania projektu zagospodarowania terenu działki na mapie do celów projektowych z umiejscowieniem na terenie działki projektu domu wraz z dodatkowymi elementami. Na kolejnym etapie wykonuje on adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych wraz ze sposobem ich izolacji.

Konieczne jest też sprawdzenie bądź przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków klimatycznych, a także obciążeń normatywnych. Oprócz tego, architekt odpowiada za dostosowanie instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków miejscowych na podstawie uzgodnień z dostarczycielami mediów.

Potrzebne może być również uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Wszelkie poprawki w projekcie należy nanosić na projekt trwałą techniką graficzną w czerwonym kolorze. W szczególnych przypadkach do oryginału projektu należy załączyć aneks z rysunkami zamiennymi.

Oceń artykuł
[Liczba ocen: 0 Średnia ocen: 0]