Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

jak sprawdzić czy działka jest budowlana

Kupno działki to duże wyzwanie, które wymaga odpowiednich przygotowań. Piękna lokalizacja czy korzystna cena nie powinny być jedynymi czynnikami wpływającymi na naszą decyzję. Niezbędne jest przede wszystkim sprawdzenie przeznaczenia danego gruntu, co pozwoli uniknąć rozczarowania oraz dodatkowych kosztów związanych z ewentualną koniecznością przekształcenia działki.

To jednak nie wszystkie warunki, jakie warto wziąć pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie, szczególnie jeśli na działce ma stanąć dom. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy działka jest budowlana i na co trzeba uważać poszukując gruntów pod zabudowę.

Rodzaje działek

Poszukując działek na sprzedaż można znaleźć bardzo wiele atrakcyjnych gruntów ze świetną lokalizacją, które niestety mogą okazać się zupełnie nieodpowiednie do budowy domu. Dlatego pierwszą informacją, jaką należy sprawdzić, jest status prawny działki. Wyróżnia się sześć rodzajów działek gruntowych:

 1. Działki rolne – grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej, niż rolnicza. Ich zabudowa wymaga wyłączenia ich z produkcji rolnej.
 2. Działki inwestycyjne – grunty przeznaczone na cele inwestycyjno – przemysłowe.
 3. Działki siedliskowe – grunty, których właścicielami mogą być rolnicy. Budowa domu na takiej działce musi być zgodna z wytycznymi zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 4. Działki rekreacyjne – grunty oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, posiadające określone wytyczne zabudowy.
 5. Działki leśne – grunty, gdzie mogą być wznoszone jedynie budynki i budowle służące gospodarce leśnej, obronności lub bezpieczeństwu państwa, oznakowaniu nawigacyjnemu, geodezyjnemu, jak też ochronie zdrowia. Mogą na ich terenie powstawać także urządzenia służące turystyce.
 6. Działki budowlane – grunty położone na obszarze gminy, które według planu zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone na cele budowlane. Działki budowlane muszą posiadać odpowiednią wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz muszą być wyposażone w urządzenia infrastruktury technicznej.

Poszukując działek pod zabudowę domu można trafić na grunty rolne, które są zwykle dużo tańsze, ale wymagają przeprowadzenia skomplikowanej, czasochłonnej i kosztownej procedury odrolnienia.

Definicja działki budowlanej

Działka budowlana musi posiadać określone parametry. Zgodnie z definicją znajdującą się w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działka budowlana to:

„nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.”

Wybierając działkę pod budowę domu warto zwrócić uwagę na:

 • wielkość działki budowlanej
 • kształt działki
 • ukształtowanie terenu
 • warunki gruntowe
 • sąsiedztwo
 • dojazd
 • uzbrojenie działki
 • odległość od punktów usługowych

Jak sprawdzić przeznaczenie działki online?

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak sprawdzić przeznaczenie działki online – odpowiedzią jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który znajdziesz w urzędzie miasta lub gminy. Wprawdzie widnieją w nim specjalistyczne określenia, ale można je zweryfikować również w internecie. Najważniejsze symbole przeznaczenia to: MN – budownictwo o charakterze jednorodzinnym oraz MW – budownictwo o charakterze wielorodzinnym.

Istnieje także alternatywne źródło i sposób na sprawdzenie statusu działki w postaci witryny polska.e-mapa.net. Znajdziesz tam uchwałę dotyczącą MPZP albo wyszukasz działkę po adresie oraz jej numerze.

Jak sprawdzić przeznaczenie działki w urzędzie?

Chcesz dowiedzieć się, jak sprawdzić przeznaczenie działki w urzędzie? W tym wypadku konieczne będzie udanie się do urzędu gminy, na której terenie znajduje się nieruchomość oraz złożenie wniosku o udostępnienie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Można go złożyć na formularzu udostępnionym na stronie internetowej gminy. Kliknij i czytaj więcej o mapach do celów projektowych i budowlanych

Wniosek dotyczący sprawdzenia działki może złożyć każdy, niezależnie od posiadanego tytułu prawnego do danej nieruchomości. W odpowiedzi na nasz dokument gmina przesyła opinię w sprawie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w formie graficznej oraz tekstowej. W zależności od liczby stron wypisu uiszcza się odpowiednią opłatę skarbową.

Kiedy działka rolna staje się budowlaną?

Odrolnienie działki składa się z wielu etapów, które wymagają spełnienia szeregu formalności, czasu oraz nakładów finansowych. Niezbędna będzie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy sprawiają, że działka rolna zmienia swoje przeznaczenie i staje się działką przeznaczoną na cele nierolnicze.

Sprawdź: Jak zmienić działkę rolną na budowlaną?

Oceń artykuł
[Liczba ocen: 1 Średnia ocen: 5]