Mapy geodezyjne do celów projektowych i budowlanych

mapy geodezyjne

Pojęcie „mapa geodezyjna” pojawia się na niemal każdym portalu czy w publikacji, które dotyczą formalnych aspektów inwestycji budowlanej. Zazwyczaj określa się ją ogólnie, jako dokument niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Jednak nie każdy potencjalny inwestor wie, że charakter mapy geodezyjnej może być różny, a każdy z jej rodzajów ma inne cechy, zawiera inne informacje i jest wymagany w innych sytuacjach.

Czym jest mapa geodezyjna?

Ogólna definicja mapy geodezyjnej mówi, że jest to opracowanie kartograficzne, rodzaj zobrazowania określonego terenu, na którym naniesiono wszystkie elementy naturalne i sztuczne, włącznie w wymiarami i granicami działek. Różnica między planem a mapą sprowadza się do wielkości zobrazowanego obszaru. W przypadku planu zazwyczaj jest on tak mały, że nie wymaga uwzględniania ukształtowania terenu. Zależnie od tego, do jakich celów służy takie opracowanie, może ono mieć inną skalę i poziom szczegółowości. Mapa geodezyjna zawsze jest sporządzana przez uprawnionego geodetę, a zasady jej wykonania określa Prawo geodezyjne.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

MPZP, czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to mapa sytuacyjna, która zawiera wszystkie naniesienia obecne i planowane w przyszłości. Znajdują się też na niej informacje dotyczące planowanego przeznaczenia określonych gruntów, jakie przewidują lokalne władze. Dla przyszłego inwestora jest to doskonałe źródło danych na temat wybranej lokalizacji – zarówno w kontekście możliwości zabudowy działki, jak i ewentualnego rozwoju jej otoczenia.

Przykładowo developer, który decyduje się na budowę luksusowego osiedla dzięki MPZP może sprawdzić, czy w niedalekiej przyszłości w jego sąsiedztwie nie powstaną hałaśliwa droga szybkiego ruchu lub uciążliwy zakład przemysłowy. Opracowanie zawiera też informacje o uzbrojeniu terenu i możliwych przyłączach oraz wskazuje, jaki rodzaj budynku (powierzchnia, wysokość, przeznaczenie) można postawić na danym terenie.

Sprawdź również: Ile trwa budowa domu?

Mapa ewidencyjna i zasadnicza

Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym oraz Instrukcją K-1 mapa zasadnicza stanowi podstawowe opracowanie kartograficzne, na którego podstawie tworzy się mapki geodezyjne do konkretnych celów. Stanowi ona własność państwa i jest wielkoskalowa, co oznacza, że wykonuje się ją w kilku wariantach szczegółowości. Mapa zasadnicza służy celom planistycznym, gospodarczym, ewidencyjnym i strategicznym. Zawiera informacje o rozmieszczeniu przestrzennym różnych obiektów geograficznych, budynków, sieci uzbrojenia terenu (podziemnych, naziemnych oraz nadziemnych), a także dane o elementach ewidencji gruntów.

Szczególnym elementem, którym wyróżnia się mapa zasadnicza są oznaczenia, dokładnie opisane w instrukcji K-1. Duże znaczenie mają na niej kolory – np. czerwony zarezerwowany dla sieci energetycznej, żółty – dla gazowej czy zielony – dla klasyfikacji gruntów. Na kanwie tego dokumentu powstają mapy do celów projektowych.
Alternatywą dla mapy zasadniczej jest mapa ewidencyjna, która również może stanowić bazę do wykonania opracowania projektowego. Jest ona mniej szczegółowa i obejmuje wyłącznie informacje na temat ewidencji budynków i gruntów, przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu bez ukształtowania terenu. Mapa ewidencyjna jest tworzona w skalach: 1:5000, 1:2000, 1:1000 oraz 1:500.

mapy geodezyjne

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych jest podstawowym dokumentem, o jaki musi się postarać inwestor. Opracowanie powstaje na kanwie mapy zasadniczej i obejmuje elementy takie jak:

  • linie graniczne terenów o różnym przeznaczeniu,
  • linie zabudowy,
  • osie ulic i dróg ustalone w MPZP,
  • lokalizację zieleni wysokiej i pomników przyrody,
  • lokalizację obiektów oraz inne szczegóły istotne dla realizowanej inwestycji.

Mapa do celów projektowych jest dołączana do dokumentacji składanej z wnioskiem o pozwolenie na zabudowę.

Przeczytaj również: Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną?

Mapa inwentaryzacyjna i multimedialna

Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej jest narzucone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (D.Z.U. Nr 25 z 1995r. poz. 133). Opracowanie tego typu ma na celu przedstawienie wszystkich aktualnych naniesień, jakie powstały po zrealizowaniu inwestycji. Mapa inwentaryzacyjna jest wykonywana w celu wprowadzenia zmian na mapie zasadniczej, dotyczących ewidencji gruntów, budynków oraz sieci uzbrojenia terenu (aktualizacja mapy).

Listę rozmaitych map geodezyjnych przydatnych podczas planowania i realizacji inwestycji uzupełnia mapa multimedialna. Jest to mapa poglądowa zamieszczona na portalu rządowym, która może być wykorzystywana do dokonywania wstępnych ustaleń pomiędzy inwestorem, a geodetą.

Koszty uzyskania map geodezyjnych

Inwestorzy, którzy planują budowę domu jednorodzinnego, szeregowca czy dużego osiedla są zobowiązani do korzystania z usług geodety. Jest to równoznaczne z poniesieniem często niemałych kosztów sporządzenia odpowiedniej mapy geodezyjnej. Jakie są ceny takich opracowań? Do najtańszych należą mapy katastralne (ewidencyjne) i mapy zasadnicze. Za arkusz kopii w formacie A4 trzeba zapłacić około 30-50 zł.

Znacznie większych nakładów wymaga przygotowanie mapy do celów projektowych. Jest to dokument, który wymaga wykonania pomiarów oraz czasu, dlatego czas oczekiwania wynosi nawet 4 tygodnie. Koszt takiej mapy mieści się w przedziale 500-1000 zł. Natomiast cena mapy inwentaryzacyjnej to zazwyczaj 400 zł. Mapy geodezyjne online są dostępne bezpłatnie.

Sprawdź również: Koszt uzbrojenia działki

Oceń artykuł
[Liczba ocen: 1 Średnia ocen: 5]