Odbiór domu. Jakie dokumenty do odbioru domu trzeba złożyć?

dokumenty kredytowe

Po wybudowaniu domu, na kilka tygodni przez wyprowadzką należy zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty, aby w pełni legalnie odebrać nieruchomość. W większości przypadków konieczne jest zawiadomienie nadzoru budowlanego o zakończonych pracach, a wszystkie sprawy można załatwić elektronicznie, listownie lub podczas wizyty w urzędzie. Zatem, jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu? Wskazówki 

Zakończenie budowy domu 

Po zakończeniu budowy domu, w celu przeprowadzki, należy wysłać specjalne zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Gdy zawiadomienie wpłynie – inspektor ma 21 dni na wniesienie sprzeciwu. 

Po upływie tego czasu, osoba upoważniona (zazwyczaj inwestor) powinna otrzymać adnotację o braku przeciwwskazań do przeprowadzki (adnotacja wysyłana jest kserokopią). Kserokopia to niezbędny dokument umożliwiający otrzymanie numeru adresowego oraz zameldowanie się w nowym miejscu. Należy pamiętać, że do odbioru budynku będą potrzebne odpowiednie dokumenty. 

Jakie dokumenty są potrzebne do odbioru domu?

 • dziennik budowy w oryginale + wpis zamykający budowę; 
 • oświadczenie kierownika budowy na temat wykonania prac; 
 • kopię projektu ze zmianami (jeśli takie wystąpiły); 
 • mapę wykonaną przez geodetę (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza); 
 • protokoły odbioru przyłączy wodnych, kanalizacyjnych oraz elektrycznych;
 • protokół odbioru instalacji gazowej (jeśli instalacja występuje); 
 • protokół odbioru kominów spalinowych, a także pionów wentylacyjnych; 
 • atest higieniczny szamba (jeśli nieruchomość nie została podłączona do kanalizacji); 
 • wynik laboratoryjny badań nad wodą pitną.

Pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego 

Po złożeniu odpowiedniego wniosku, należy uzbroić się w cierpliwość (minimum 21 dni) i poczekać na wykonanie kompleksowej kontroli przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dokładna data kontroli będzie znana po 7 dniach od złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie domu.  
Inspektor będzie kontrolował, czy nieruchomość jest zgodna z planem zagospodarowania działki oraz projektem budowlanym. Po zakończonej kontroli sporządzi on protokół w 3 kopiach, który trafi do: 

 • właściciela nieruchomości, 
 • wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, 
 • organu przeprowadzającego kontrolę. 

Jeśli podczas kontroli wszystko będzie się zgadzać, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego pozwoli użytkować nieruchomość (zostanie wydany odpowiedni dokument w formie decyzji).

Warto pamiętać, że każde znaczne odstępstwo od wykonanego projektu – uniemożliwia wydanie pozytywnej decyzji, a co więcej – zazwyczaj powoduje nałożenie kar pieniężnych na osobę odpowiedzialną za budynek mieszkalny.  

Sprawdź również: Budowa domu pod klucz

Koszty związane z odbiorem nieruchomości 

Podczas odbioru nieruchomości właściciel nie ponosi żadnych kosztów w inspektoratach ani urzędach. Pisemne pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego jest wydawane bezpłatnie, a z dodatkowymi opłatami należy się liczyć przy załatwianiu dokumentów ze specjalnymi poświadczeniami oraz potwierdzeniami.

Zazwyczaj koszty odbioru domu wynoszą od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Wydatek ten jest konieczny, aby nieruchomość była użytkowana w pełni legalnie, a przede wszystkim – bezpiecznie. W przypadku niedopełnienia odpowiednich formalności, a co za tym idzie, niezapłacenia ustalonej kwoty, na właściciela domu zostaną nałożone wysokie kary finansowe. 

Kary za nielegalne użytkowanie domu 

Jeśli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi, że właściciel użytkuje obiekt budowlany bez zgody odpowiednich stron – wymierzona zostanie w stosunku do niego kara, która po opłaceniu zasili budżet państwa. Należy ją opłacić maksymalnie w ciągu 7 dni od wniesienia wymierzonej kary.  

 • Za naruszenie przepisów z art. 54 i 55 ustawy, wymierzane są kary z art. 59f ust. 1, z dziesięciokrotnym podwyższeniem stawki podlegającej opłacie.  

Kara za nielegalne użytkowanie nieruchomości wynosi 10 000 zł. Składają się na to m.in.: stawka opłaty, współczynnik kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnik wielkości obiektu budowalnego (500 x 10 x 2 x 1 = 10 000 zł). 

Przeczytaj również: Kalkulator budowy domu

Budynek nadal wymaga drobnych poprawek – co zrobić? 

Po dokładnym obejrzeniu budynku mieszkalnego może się okazać, że w nieruchomości trzeba dobudować garaż lub ocieplić piwnicę. W tym wypadku należy dowiedzieć się, czy wykonywane prace mogą mieć znaczący wpływ na konstrukcję nieruchomości. 

Warto pamiętać, że o ile otynkowanie piwnicy nie zmieni architektury budynku (nie ma konieczności zgłaszania), o tyle dobudowanie garażu będzie miało wpływ na konstrukcję domu (odpowiednie instytucje muszą zostać o tym poinformowane). 

Odbiór domu. Jakie dokumenty są potrzebne? Podsumowanie 

W celu odbioru nieruchomości powinno się zadbać o wysłanie specjalnego zgłoszenia do odpowiednich instytucji, a co najważniejsze – zaopatrzyć się w dokumenty tj.: dziennik budowy, oświadczenie kierownika, kopie projektu ze zmianami itp. Następnie, po 7 dniach od złożenia wniosku należy oczekiwać na dokładną datę kontroli. 

Co więcej – właściciel podczas odbioru domu nie poniesie żadnych kosztów w inspektoratach oraz urzędach, jednak dodatkowe opłaty ujawnią się podczas dopełniania formalności z poświadczeniami oraz potwierdzeniami. Może to wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych (kary za nielegalne użytkowanie nieruchomości opiewają w granicach 10 000 zł.  

Reasumując, jeśli cały proces odbioru domu zostanie skrupulatnie zaplanowany, a prace przebiegną według projektu, inwestor nie musi się niczym przejmować. Jedyne, co pozostaje w jego roli, to zadbanie o wypełnienie odpowiednich dokumentów, zapłata i oficjalny odbiór nieruchomości. 

Oceń artykuł
[Liczba ocen: 1 Średnia ocen: 5]