Wszystko co musisz wiedzieć o pozwoleniu na budowę domu

dokumenty kredytowe

Wszystko co musisz wiedzieć o pozwoleniu na budowę domu

Planując budowę domu konieczne jest skompletowanie właściwej dokumentacji i uzyskanie stosownych pozwoleń. Podstawą jest pozwolenie na budowę domu, jednakże w pewnych przypadkach wystarczające jest zgłoszenie budowy domu. Niezbędne informacje na temat jak uzyskać pozwolenie na budowę domu znajdują się w tym artykule.

Wniosek o pozwolenie na budowę domu – niezbędna dokumentacja

Wniosek o pozwolenie na budowę domu składany jest w urzędach powiatowych lub urzędach miast funkcjonujących na prawach powiatu. Wystarczy wypełnić bardzo prosty urzędowy formularz, który dostępny jest w każdym ze wskazanych urzędów lub na stronie internetowej danej jednostki administracyjnej. Formularz wniosku wymaga jedynie podania danych inwestora oraz informacji na temat rodzaju inwestycji, w tym jej adresu. Kluczowym elementem wniosku są dokumenty będące niezbędnymi załącznikami. Załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę domu, to:

  • formularz z oświadczeniem inwestora potwierdzającym prawo do danej nieruchomości, która może być przeznaczona na cele budowlane – formularz dostępny jest w stosownym urzędzie;
  • projekt budowlany domu wraz z odpowiednimi pozwoleniami, opiniami i innymi wymaganiami w danym wypadku;
  • aktualne zaświadczenie dotyczące wykonawcy projektu i poświadczające jego uprawnienia wystawione przez właściwą izbę samorządu zawodowego;
  • jeżeli działka budowlana znajduje się na terenie nieposiadającym planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest dołączenie decyzji o warunkach zabudowy.

Złożenie wniosku oraz postępowanie dotyczące budownictwa mieszkaniowego nie wymaga wnoszenia opłaty skarbowej. Taka płatność musi zostać uiszczona w przypadku kiedy pewna część domu będzie przeznaczona na działalność gospodarczą lub kiedy formalności związane z uzyskaniem pozwolenia prowadzone są przez pełnomocnika. Wtedy też należy ponieść ten koszt i do dokumentacji dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Status wniosku można sprawdzić jawnym Rejestrze Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń dostępnym pod adresem http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl.

formalności do budowy domu

Uzyskanie pozwolenia na budowę domu – procedura oraz czas oczekiwania

Złożenie wniosku uruchamia procedurę postępowania administracyjnego, w której zostają ustalone strony – inwestor oraz właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości, które zlokalizowane są w pobliżu mającego być wykonanego projektu. Strony powiadamiane są o danym postępowaniu i mają prawo do czynnego w nim udziału. Wpłynięcie odwołania kieruje sprawę do organu drugiej instancji i wydłuża proces uprawomocnienia się decyzji. W przypadku braku odwołań stron, to jest po upłynięciu 14 dniu od czasu wysłania zawiadomienia, wydawane jest pozwolenie. Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego to zwykle nie dłużej niż jeden miesiąc, natomiast maksymalnie dwa miesiące (65 dni). W przypadku przekroczenia tego czasu, na urząd nakładana jest kara za zwłokę w wysokości 500 złotych za każdy dzień.

Inne informacje – okres ważności oraz możliwość przeniesienia pozwolenia budowy

Pozwolenie na budowę domu ważne jest przez trzy lata, co oznacza, że w ciągu tych trzech lat budowa musi się rozpocząć. Przerwanie budowy na okres dłuższy niż trzy lata wymaga złożenia kolejnego wniosku i uzyskania nowego pozwolenia.

Pozwolenie na budowę domu może zostać przeniesione na rzecz innej osoby. Wymagana jest wtedy zgoda inwestora, który uzyskał dane pozwolenie. Przeniesienie pozwolenia przeprowadza się w przypadku sprzedaży lub kupna domu w trakcie jego budowy. Warunkiem jest, że nabywca domu w budowie przejmuje i zobowiązuje się do realizacji postanowień, które zostały zawarte w decyzjach warunkujących udzielenie pozwolenia na realizację danego projektu budowlanego. Przeniesienie pozwolenia na budowę jest konieczne w przypadku zakupu lub sprzedaży. Niedopełnienie formalności powoduje powstanie samowoli budowlanej.

formalności pozwolenie na budowę

Wyjścia alternatywne – zgłoszenie budowy domu zamiast pozwolenia na budowę

W pewnych przypadkach inwestor może skorzystać z prostszej procedury umożliwiającej budowę domu zgodnie z przepisami prawa. Domy bez pozwolenia na budowę mogą zostać budowane na podstawie zgłoszenia budowy. Zgłoszenie budowy domu dopuszczalne jest w przypadku, kiedy planowana inwestycja znajduje się na ternie, na którym nie występują żadne możliwości oddziaływania na istniejące już budowle. Oznacza to, że w takim postępowaniu nie ma innych stron, niż sam inwestor, gdyż nowo powstały dom nie będzie miał wpływu na inne nieruchomości. Zgłoszenie budowy domu wykonuje się w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta działającym na prawach powiatu. Od momentu zgłoszenia stosowny urząd ma dwadzieścia jeden dni na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli po tym czasie inwestor nie uzyskał odpowiedzi, jest to tak zwana milcząca zgoda na budowę, która pozwala na rozpoczęcie prac.

Kompleksową budową domów zajmuje się firma Arkada, która realizuje projekty domów nowoczesnych, w tym domy całoroczne i modułowe. Inwestycje realizowane przez firmę, to domy pod klucz, a więc nadające się od razu do zamieszkania. Planując budowę domu warto skorzystać z fachowego doradztwa oraz profesjonalnej realizacji projektu klienta wykonywanych przez firmę Arkada.

Oceń artykuł
[Liczba ocen: 0 Średnia ocen: 0]