Uzbrojenie działki budowlanej krok po kroku

działka pod budowę

Kupując działkę budowlaną, warto wcześniej dowiedzieć się, czy posiada ona niezbędne uzbrojenie, a więc przyłącze wody, gazu oraz prądu. Informację taką uzyskamy w miejscowym Urzędzie Kartografii i Geodezji, natomiast możliwy termin przyłączenia poznamy, udając się do miejscowych zakładów zarządzających sieciami. Sprawdzamy krok po kroku, ile kosztuje pełne uzbrojenie działki w 2019 roku oraz jak je wykonać.

Jak sprawdzić uzbrojenie działki?

Na etapie zakupu działki często pojawiają się dylematy, czym różnią się od siebie działka rolna, a budowlana. Ta pierwsza z reguły znajduje się na uboczu i wymaga uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, odrolnienia gruntu oraz wykonania większości niezbędnych przyłączy. Posiada jednak znacznie atrakcyjniejszą cenę, dlatego dla wielu osób stanowi kuszącą alternatywę. Natomiast kupując działkę budowlaną, pełne uzbrojenie często mamy już w pakiecie. Definicja działki uzbrojonej mówi nam, że jest to grunt, w którego okolicach znajdują się linie energetyczne oraz wodociągi, a także w niektórych sytuacjach sieć kanalizacyjna i gazowa oraz ewentualna linia telekomunikacyjna.

Aby działka budowlana mogła zostać uznana w pełni za uzbrojoną w media, wymagane są wszystkie niezbędne przyłącza. Przed zakupem gruntu pod budowę domu warto więc udać się do miejscowego urzędu gminy, a konkretniej do wydziału kartografii i geodezji, gdzie uzyskamy informację o uzbrojeniu działki. Koniecznym krokiem jest również wybranie się do miejscowych zakładów zarządzających sieciami. Poinformują nas one, czy na danym terenie jest możliwe wykonanie przyłączy oraz w jakim terminie będzie mogło się to odbyć. W zależności od rejonu Polski oraz właściciela sieci, zasady wykonywania przyłączeń wszystkich mediów oraz pobierane za to opłaty mogą się różnić.

działka rolna a budowlana

Ile kosztuje uzbrojenie działki budowlanej w 2019 roku?

Cena wykonania przyłącza mediów zależy przede wszystkim od odległości naszej działki budowlanej od poprowadzonej sieci. Jeśli nie jest ona zbyt duża, powinniśmy się zmieścić w kosztach od dwóch do trzech tysięcy złotych.

Każdy dodatkowy metr przyłącza energii to zwiększenie kosztów, dlatego kupując działkę pod budowę domu, warto mądrze wybrać również lokalizację. Konkretna kwota będzie uzależniona od:

  • rejonu i właściciela sieci,
  • mocy przyłączeniowej,
  • liczby działek na danym obszarze

Ciężko więc odpowiedzieć jednoznacznie ile kosztuje pełne uzbrojenie działki.

uzbrojenie działki

Uzbrojenie działki w prąd

Energia elektryczna jest jednym z najważniejszych mediów, bez którego nie otrzymamy pozwolenia na budowę swojego domu oraz warunków zabudowy. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest złożenie przez właściciela działki budowlanej wniosku w zakładzie energetycznym o określenie warunków przyłączenia. Działki leżące w obszarze, na którego terenie gmina przygotowała założenia dla planu zaopatrzenia w energię elektryczną, są w znacznie lepszej sytuacji. Zakład naliczy w tym wypadku za przyłącze zryczałtowaną opłatę, zgodną z taryfikatorem konkretnego przedsiębiorstwa.

Ostateczna kwota będzie uzależniona od mocy przyłączeniowej, długości przyłącza, a także jego rodzaju. Orientacyjny koszt uzbrojenia działki w prąd napowietrzny kształtuję się w przedziale około 50-55 złotych za 1kW mocy, natomiast dla przyłącza kablowego średnio 60-80 złotych za 1kW. Przyłącza powyżej 200 metrów długości będą wymagały dodatkowej opłaty od 30 do 50 złotych za każdy dodatkowy metr. Podane kwoty obejmują wszystkie prace związane z wykonaniem przyłącza, a więc projektem, kupnem i montażem złącza, licznika, bezpieczników, przedliczników oraz obudowy.

Dodatkowo na czas trwania budowy domu możemy wykonać opcjonalnie tańsze przyłącze tymczasowe. Polega ono na podłączeniu się do istniejącej już sieci bezpośrednio na słupie linii napowietrznej, za co opłata wynosi blisko 10 zł za 1kW. Jest to jednak rozwiązanie tylko dla działek już uzbrojonych w energię elektryczną.

Uzbrojenie działki w wodę

W zależności od rejonu, lokalne sieci kanalizacyjne i wodociągowe są z reguły własnością gminy, która określa warunki podłączenia oraz pokrywa koszty budowy przyłączy. Często zakłady zarządzające siecią finansują również rozbudowę istniejącej kanalizacji oraz wodociągów. W praktyce jednak wiele gmin pobiera dodatkową opłatę adiacencką, która stanowi formę udziału właściciela działki w kosztach budowy infrastruktury technicznej.

Opłaty tego typu mogą sięgać nawet połowy kosztów związanych ze stworzeniem odpowiednich warunków do podłączenia posesji do sieci wodno-kanalizacyjnej. Dla wielu osób oznacza to koszt rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych, jednak można go rozłożyć na raty nawet na dziesięć lat.

Jeśli natomiast w pobliżu działki nie znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna, należy udać się do miejscowego urzędu gminy oraz ustalić, czy wyda on zezwolenie na wykopanie studni oraz szamba lub wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Uzbrojenie działki w gaz

Budowa domu na działce budowlanej wiąże się również często z koniecznością wykonania przyłącza gazu. Obowiązują tutaj zasady zbliżone do tych związanych z podłączeniem energii elektrycznej. Jeśli sieć gazowa znajduje się blisko działki, to pobiera się zryczałtowaną opłatę za wykonanie przyłącza. Jest to koszt w wysokości około 2300 złotych za odcinek do 15 metrów oraz kolejne 76-98 złotych za każdy dodatkowy metr.

Wartym rozważenia wyborem jest również zainstalowanie zbiornika na gaz płynny lub olej opałowy. Są to rozwiązania dla osób, których działki budowlane nie posiadają w pobliżu sieci gazowej lub gdy koszt ich podłączenia byłby bardzo wysoki oraz nieopłacalny.

Zbiornik na gaz płynny można wydzierżawić od dostawcy, natomiast na olej opałowy należy kupić we własnym zakresie. Inną metodą ogrzewania domu mogą być wygodne pompy ciepła lub energia elektryczna. Na popularności nie tracą wciąż również kotły węglowe lub na ekogroszek, które wymagają jednak bardziej skomplikowanej i czasochłonnej obsługi oraz stanowią źródło emisji zanieczyszczeń środowiska.

Oceń artykuł
[Liczba ocen: 1 Średnia ocen: 5]