Wniosek o warunki zabudowy. Jak wypełnić wniosek o ustalenie warunków zabudowy?

wniosek o warunki zabudowy

Jak wypełnić wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy? Takie pytanie zadaje sobie wielu inwestorów, którzy chcą stać się właścicielami m.in. domu. Jest to jedna z wielu formalności, które należy dopełnić, zanim staniemy się posiadaczami wymarzonej nieruchomości. Jak wypełnić wniosek o warunki zabudowy? Gdzie się udać?

Konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Bez decyzji o warunkach zabudowy nie jest możliwe rozpoczęcie inwestycji. Kiedy konieczne jest jej wydanie? Wówczas gdy dla danej nieruchomości nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, a naszym celem jest zagospodarowanie działki, polegające na:

 • zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części,
 • zbudowaniu, rozbudowaniu lub nadbudowaniu budynku,
 • wykonaniu robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę,
 • zbudowaniu na podstawie zgłoszenia budynku jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania znajduje się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany.

Warto mieć świadomość, co oznaczają pojęcia obiektu budowlanego, budynku i budowli. Co są to synonimy?

Definicja obiektu budowlanego

Czym jest obiekt budowlany? Czy tym samym co budynek? Otóż znaczenie tych terminów podane jest w art. 3 Prawa budowlanego. Wynika z niego, że obiektem budowlanym jest budynek, budowla lub obiekt małej architektury wraz z instalacjami, które dają możliwość użytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Powinien on być wzniesiony z wykorzystaniem materiałów budowlanych.

Natomiast budynek jest takim rodzajem obiektu budowlanego, który posiada fundamenty, dach, jest trwale związany z gruntem i wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych.

Co zaś oznacza pojęcie budowli? W tym przypadku mowa o wszystkich obiektach, które nie są budynkami lub obiektami małej architektury, m.in. o lotniskach, tunelach, wiaduktach czy naziemnych i podziemnych przejściach dla pieszych.

Kto może złożyć wniosek o warunki zabudowy?

Żeby złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy, nie trzeba być właścicielem danej nieruchomości. Co ważne, do urzędu może trafić więcej niż tylko jeden wniosek dotyczący wybranej działki. Co to oznacza? Jeden z nich może dotyczyć ustalenia warunków zabudowy dla budynku mieszkalnego, a inny dla budynku handlowego. Przed napisaniem takiego wniosku warto najpierw sprawdzić w urzędzie, czy czasami dana nieruchomość nie jest objęta zakazem wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Jak wypełnić wniosek o wydanie warunków zabudowy?

Żeby możliwe było wydanie warunków zabudowy, należy dostarczyć wniosek do urzędu wraz z kompletem załączników. Jeśli nie zostanie on złożony do odpowiedniego wydziału, to wówczas zostanie przekierowany do właściwego miejsca. Wzór wniosku można pobrać ze strony instytucji lub otrzymać go w urzędzie. Wśród wymaganych dokumentów są:

 • wniosek o ustalenie warunków zabudowy,
 • mapa zasadnicza,
 • mapa katastralna,
 • opisowe oraz graficzne określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • dokument potwierdzający możliwość uzbrojenia terenu objętego wnioskiem,
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Wyjątki od obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

Istnieje przypadek, w którym nie ma obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Nie jest to konieczne, jeśli zmiana zagospodarowania ma charakter jednorazowy i tymczasowy, a trwać będzie nie dłużej niż rok.

Przeczytaj również: Budowa domu pod klucz

Kary za brak spełnienia wymogów prawnych

Dokonanie zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy może się zakończyć konsekwencjami. Jeśli inwestor nie spełni wymogów formalnych, to wówczas właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może otrzymać nakaz:

 1. Wstrzymania użytkowania terenu – wtedy wyznacza się też termin, w którym inwestor powinien wystąpić z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.
 2. Przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania.

Od czego zależy to, jakie działania będzie musiał podjąć inwestor? Od tego, czy przeprowadzone zmiany nie doprowadziły do jaskrawej sprzeczności zagospodarowania danego terenu czy terenów sąsiednich. Jeśli do tego nie doszło, to możliwe jest wydanie pierwszego z nakazów. W przypadku gdy jednak tak się stało, inwestor będzie musiał przywrócić poprzedni sposób zagospodarowania terenu. 

Zakres oraz warunki wydania decyzji

Jak wspomnieliśmy, wniosek o wydanie warunków zabudowy może złożyć niemal każdy, a decyzja może być wydana wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie nie obowiązuje plan miejscowy. Organ, który ustosunkowuje się do pisma, nie może wprowadzać zmian we wniosku ani też interpretować go niezgodnie z intencjami wnioskującego.

Zobacz również: Ile kosztuje uzbrojenie działki?

Oceń artykuł
[Liczba ocen: 1 Średnia ocen: 5]